Tulosta

Royal Rangers -toiminnan tavoitteena on antaa lapsille ja nuorille mahdollisuus seikkailuihin tässä ja nyt, mutta myös elämän pituiseen seikkailuun. Pyrimme tukemaan lasten ja nuorten kasvua eri osa-alueilla, auttamaan heitä löytämään omat vahvuutensa ja mielenkiinnon kohteensa sekä kasvattamaan heistä kristuksen kaltaisia palvelijoita. Mentoroimalla ja kohtaamalla jokainen lapsi ja nuori toivomme voivamme auttaa heistä jokaista kasvamaan ja kehittymään seikkailujen lomassa. Olivat ne seikkailut sitten metsässä tai suurkaupungin sykkeessä. 

 

 

1. Royal Rangereilla on äärimmäisen hyvä ja yksinkertainen motto - VALMIS. Tämä sisältää aivan kaiken. Royal Ranger on näet valmis kaikkeen: työskentelemään, pelaamaan ja leikkimään, palvelemaan, tottelemaan, ylistämään ja ennen kaikkea elämään mielenkiintoista elämää.

Mitä kaikkea Royal Rangers -mottoon kätkeytyy. Mottohan on sana, joka tarkoittaa isku- tai tunnuslausetta, joka kuvaa luonteenominaisuutta tai jotakin tiettyä piirrettä, jota halutaan korostaa. Royal Rangerit haluavat korostaa erityisesti sitä, että he ovat valmiita kaikkeen. Se, että Royal Ranger on valmis työskentelemään on osa hänen valppauttaan, halu oppia uusia asioita ja soveltaa niitä omassa elämässä.

Nuoren ihmisen elämään kuluu leikkiminen ja erilaisten urheilulajien pelaaminen. Royal Ranger on näihin valmis, hän haluaa kehittää itseään myös fyysisesti. Samoin hän on valmis palvelemaan ja tottelemaan, eikä hän nurise siitä, että hän joutuu tekemään ehkä enemmän kuin muut. Hän haluaa palvella toisia, sillä hän tietää avaimen menestykseen olevan Jumalan palvelemisen, joka kohdistuu toisiin ihmisiin. Hän haluaa myös ylistää Jumalaa kaikista Hänen suurista teoistaan ja olla valmis todistamaan Jumalan hyvyydestä kaikille ihmisille. 

Ennen kaikkea Royal Ranger on valmis elämään täysipainoista nuoren ihmisen elämää. Tähän kuuluu normaalit elämän ilot ja surut. Kuitenkin Royal Rangerilla on jotakin aivan erityistä, joka erottaa hänet muista - elävä yhteys Jeesuksen kanssa. Royal Ranger on tavallinen nuori samoine asioineen kuin kuka tahansa toinen nuori, mutta hänen ratkaisujaan ja päätöksiään ohjaa Jumalan tahto ja Sana. Näin ollen Royal Ranger on VALMIS kaikkeen.

2. Royal Rangereiden kultainen sääntö kuuluu seuraavasti:

“Kaikki, minkä tahdotte ihmisten tekevän teille, tehkää te heille.”

Kultainen sääntö on osa Jeesuksen puhetta vuorisaarnassa (Matt. 7:12), jossa Hän kehottaa meitä huolehtimaan toinen toisistamme. Kultainen sääntö antaa meille hyvin viisaan elämän ohjeen - se kehottaa meitä tekemään toisille juuri niin kuin itse toivoisimme heidän tekevän meille. Varmasti toivomme toisten huomioivan meidät, olemaan meille ystävällisiä, puhumaan meistä selkämme takana vain hyvää, auttavan meitä kun tarvitsemme apua jne. Listaa voisimme jatkaa varmasti loputtomiin, mutta ehkä yksi tärkeimmistä asioista on se, että me annamme anteeksi toinen toisellemme jo ennen kuin toinen on tajunnut edes pyytää anteeksi. Monesti on helpompi pyytää anteeksi kuin antaa anteeksi. Siksi meidän tulisi olla valppaita erityisesti anteeksiantamisessamme.

3. Royal Rangers -lupaus kuuluu seuraavasti:

“Jumalan avulla teen parhaani palvellessani Jumalaa, seurakuntaani ja ystäviäni; eläessäni Royal Rangers -koodin mukaisesti tehden kultaisesta säännöstä päivittäisen sääntöni.”

Royal Rangers -lupaus on osoitus siitä, että Royal Ranger haluaa elää Jumalan suunnitelmassa Hänen avullaan palvellen. Raamattu kertoo meille, kuten aikaisemmin on ollut puhetta, että tie menestykseen on palvelemisen tie. Niinpä Royal Ranger haluaa elää RR-koodin, kaikkien sen kahdeksan kohdan, mukaisesti ja huomioida lähimmäisensä niin kuin itsensä. Hän haluaa osoittaa, että se mitä hän tekee on sopusoinnussa hänen puheidensa kanssa ja että hän haluaa toteuttaa Jumalan tahtoa elämässään.

 

 4. RR-koodi muodostuu RR-tunnuksen kahdeksasta sinisestä kärjestä, jotka ovat valpas, puhdas, rehellinen, rohkea, uskollinen, ystävällinen, tottelevainen ja hengellinen. Kaikki näistä ovat ominaisuuksia, jotka tulisi olla jokaisella Royal Rangerilla. Tarkastellaan nyt hieman lähemmin neljää ensimmäistä ominaisuutta, neljän jälkimmäisen tarkastelua jatkamme myöhemmin.

Valpas

Royal Ranger on valpas. Hän on henkisesti, hengellisesti ja fyysisesti valpas. Mitä tämä oikein tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että Royal Ranger pitää huolta itsestään jokaisella elämän osa-alueella. Henkisessä valppaudessa se tarkoittaa sitä, että hän haluaa oppia uusia asioita, tekee huomioita oppimansa perusteella ja soveltaa sitä käytäntöön - hän kasvattaa henkistä pääomaansa. Fyysisellä puolella se voisi tarkoittaa sitä, että hän pitää itseään fyysisesti kunnossa. Hän urheilee, syö terveellisesti ja monipuolisesti sekä ei ota liian suuria riskiä fyysisissä suorituksissa. Hengellisellä puolella valppaus taas on sitä, että osaa huomioida synnin vaarat ja tietää niiden vaikutukset sekä tietää, kuinka varustautua syntiä vastaa ja elää sen mukaisesti.

Puhdas

Royal Ranger on puhdas. Hän on puhdas keholtaan, mieleltään ja puheeltaan. Näin ollen Royal Ranger huolehtii omasta fyysisestä puhtaudestaan eli käy riittävän usein suihkussa, harjaa hampaansa aamuin illoin ja pitää yllään puhtaita vaatteita - kaikki tämä myös retkillä ja leireillä oltaessa. Hän ei myöskään käytä päihteitä tai muuta vastaavaa kehoa turmelevaa ainetta. Royal Ranger pitää mielensä puhtaana kaikesta likaisesta, kuten väkivallasta, pornosta, yms. Hän pyrkii sitä vastoin miettimään ajattelemaan kaikkea mikä on hyvää ja miellyttävää. Samoin mitään törkeyttä älköön Royal Ranger koskaan päästäkö suustaan, vaan olkoon hän puheeltaan rakentavainen ja mieluisa kuultava (Ef. 4:25-5:14).

Rehellinen

Royal Ranger on rehellinen. Hän ei valehtele, ei petä eikä varasta. Vanha sanonta “rehellisyys maan perii” tarkoittaa sitä, että rehellisyys loppujen lopuksi voittaa ja on aina parempi. Royal Rangerin kunnia asia on olla kaikessa rehellinen, vaikka näyttäisi siltä, että pieni harmiton valkoinen valhe voisi pelastaa koko tilanteen. Hän ei siis edes tiukassa paikassa valehtele, ei lunttaa kokeissa, ei ota toiselle kuuluvaa luvatta. Tämä ei taas tarkoita sitä, että rehellisyyden nimissä oltaisiin toiselle töykeitä, esim. jos joku on epäonnistunut, niin häntä mollataan siitä. On totta, että hän on epäonnistunut, mutta Royal Rangerilla on halu olla kannustamassa häntä eteen päin ja olla tukemassa häntä.

Rohkea

Royal Ranger on rohkea. Hän on rohkea vaarasta, arvostelusta tai uhkasta huolimatta. Royal Rangerin rohkeus ei ole uhkarohkeutta, jossa hän asettaa itsensä tai toisensa vaaralle alttiiksi. Sen sijaan hänen rohkeutensa näkyy hänen järkevissä tekemisissään ja päätöksissään. Hän on rohkeasti sitä, mitä Jumalan Sanan mukaisesti Hänen palvelijansa tulee olla, vaikka muut eivät olisi samaa mieltä. Hänen rohkeutensa perustuu Raamattuun ja toimii niin kuin Daavid. Jumalan antamalla viisaudella ja rohkeudella hän meni taisteluun, vaikka toiset arvostelivat, kuoleman vaara oli suuri ja Goljat oli häntä uhkailemassa.

Uskollinen

Royal Ranger on uskollinen. Hän on uskollinen seurakunnalleen, perheelleen, tukikohdalleen ja ystävilleen. Uskollisuus on yksi maailman historian merkityksellisimpiä asioita - itseasiassa sen puuttuminen. Uskollisuutta ei mitata silloin kun kaikki on hyvin ja jokaisen tulevaisuus näyttää hyvältä, vaan se mitataan nimenomaan silloin kun on vaikeaa ja vastoinkäymisiä. Uskollisuus joutuu kovalle koetukselle, kun yhtäkkiä kaveria aletaan kiusaamaan koulussa. Mille puolelle siinä asettuu? Uskollisuus on sitä, että sitoutuu johonkin asiaan (esim. ystävyyteen) niin kokonaisvaltaisesti, että seisoo sen asian puolesta tuli vastaan mitä tahansa. Aivan niin kuin Jeesus kuoli meidän puolesta ristillä, hän oli uskollinen kuolemaan asti, eikä ruvennut viime hetkillä perumaan, etten minä haluakaan kuolla toisten puolesta.

Ystävällinen

Royal Ranger on ystävällinen. Hän on kohtelias, miellyttävä ja huomaavainen. Sosiaalisessa kanssakäymisessä ihmisten kanssa ystävällisyys on avain menestykseen. Olemalla kohtelias toisille valloitat heidän ihastuksensa. Olemalla miellyttävä, saat heidät tutustumaan itseesi. Olemalla huomaavainen, saat heidät rakastamaan itseäsi. Muista, että rakastat lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Paras nyrkkisääntö Royal Rangerin ystävyydelle on: Jumala on ykkönen, kaveri kakkonen ja minä kolmonen.

Tottelevainen

Royal Ranger on tottelevainen. Hän tottelee vanhempiaan, johtajiaan ja auktoriteetteja. Jumalan lupaus omien vanhempien kunnioittamisesta (johon sisältyy totteleminen)on menestyminen ja pitkä ikä. Haluat varmasti oman elämäsi kohdalle näitä asioita. Raamattu, joka on Royal Rangereiden elämän opaskirja, neuvoo jokaista olemaan johtajilleen alamainen ja pitämään johtajiaan suuressa arvossa. Samoin Raamattu neuvoo meitä olemaan kuuliaisia (=tottelevaisia) laille ja esivallalle ja rukoilemaan heidän puolestaan. Niinpä Royal Rangerin elämässä tulisi näkyä se, että vanhempien ja johtajien pyynnöt ja käskyt toteutetaan nurisematta ja iloisin mielin sekä lakia noudatetaan kaikissa asioissa - myös liikenteessä - vaikka muut eivät tekisikään niin.

Hengellinen

Royal Ranger on hengellinen. Hän rukoilee, lukee Raamattua ja todistaa uskostaan. Jokaisen uskovan ihmisen peruslähtökohta on se, että hän tarvitsee uskon elämälleen ravintoa. Niinpä voitaisiin ata rukousta vedeksi, jota ilman ihminen ei tule toimeen kuin kolme päivää. Normaali tilanteessa tarvitsemme vettä useita litroja päivittäin, niin rukoustakin tarvitaan päivittäin. Jumalan Sana eli Raamattu on kuin ruoka jota syömme, sitäkin joka päivä sopivina annoksina. Rukous ja Raamatun luku tulisi siis olla meille jokapäiväinen tapa niin kuin syöminen ja juominen. Uskomme vahvistukseksi meidän on hyvä todistaa uskostamme ympärillä oleville ihmisille. Sen ei tarvitse noudattaa mitään kaavaa, eikä sen aina tarvitse olla puhetta, vaan joskus me voimme teoillamme todistaa uskostamme - tai tekemättä jättämisellämme (ei osallistuta toisen kiusaamiseen).

 

5. Royal Rangers -tunnuksen pääkärkiä eli kultaisia kärkiä on neljä kappaletta. Ne kuvaavat samalla ihmisen elämän neljää osa-aluetta, jotka ovat: henkinen, fyysinen, sosiaalinen, hengellinen

Royal Rangers -työssä pyritään saavuttamaan tasapaino kaikkien näiden neljän osa-alueen välillä siten, että yksikään osa-alue ei korostu liikaa. Tämä tarkoittaa samalla myös sitä, että jokaisella ihmisellä on nämä osa-alueet. Jumalaan uskovana nuorena Royal Ranger ei halua elää elämää, joka on epätasapainossa. Niinpä hänen elämässään on kaikki osa-alueet 100%:na läsnä koko ajan. Aivan kuten hän on fyysisen olemuksensa “vanki” 24 h/vrk, on hänessä myös hengellinen osa-alue 24 h/vrk aivan kuten myös sosiaalinen ja henkinen osa-alue. Henkinen osa-alue rakentuu kaikesta siitä, mitä tiedämme, kuinka ajattelemme, mitä arvostamme eli ns. sisäisestä maailmastamme. Fyysinen osa-alue on tietysti meidän kehomme, kaikki fyysiset suoritukset mitä teemme jne. Sosiaalinen osa-alue on kanssakäymistä toisten ihmisten kanssa ja hyvin tärkeää, että Royal Ranger oppii nuoresta pitäen sosiaaliseksi eli toiset huomioon ottavaksi ihmiseksi. Hengellinen osa-alue kuvastaa niitä arvoja, jotka ovat ohjaamassa meidän päätöksiämme ja tekemisiämme Jumalan tahdon ja Hänen Sanansa mukaisesti.

 

6. Royal Rangers -tunnuksessa on neljä punaista kärkeä, jotka kuvaavat neljää Raamatun ja seurakunnan pääopetusta: pelastus, Pyhä Henki, paraneminen ja kasvaminen kaikilla elämän osa-alueilla sekä Jeesuksen takaisin tuleminen eli ylöstempaaminen

Royal Rangers -toiminnassa haluamme opettaa jokaiselle nuorelle nämä tärkeimmät asiat Raamatusta. Näissä on koko ihmisen elämän perusta aivan alusta sen loppuun saakka. Jokainen osa-alue liittyy toinen toisiinsa hyvin tiiviisti, itseasiassa ei ole toista ilman toista.

Ihminen on luotu elämään Jumalan yhteydessä. Syntiinlankeemuksessa ihminen joutui erilleen Jumalasta ja on näin ollen tuomittu kuolemaan syntiensä tähden. Roomalaiskirjeen kolmas luku (jae 23) kertoo, että jokainen ihminen on tehnyt syntiä ja on pelastuksen tarpeessa. Jumala antoi Poikansa Jeesuksen kuolemaan meidän syntiemme puolesta, että me saisimme elää Jumalan yhteydessä ikuisesti (Joh. 3:16, pienois­evankeliumi, joka kannattaa opetella ulkoa). Kun otamme Jeesuksen kuoleman lahjana vastaan omaan elämäämme tällöin pelastumme.

Jeesus kertoi opetuslapsilleen omasta taivaaseen menemisestään ja siitä, että vaikka Hän itse on poissa, on meidän keskuudessa Hänen henkensä, Pyhä Henki, joka on aivan niin kuin Hän itse. Pyhä Henki muuttaa asumaan ihmiseen uudestisyntymisen hetkellä, eli kun pelastumme synnistä. Pyhä Henki on annettu meille auttajaksi ja lohduttajaksi.

Raamattu opettaa meitä myös Pyhällä Hengellä täyttymisestä ja Pyhän Hengen armolahjoista. Pyhällä Hengellä täyttyminen on erillinen kokemus uudestisyntymisen hetkellä tapahtuvasta Pyhän Hengen muuttamisesta asumaan ihmiseen. Pyhän Hengen täyteyden tarkoituksena on antaa voimaa uskostaan todistamiseen. Pyhän Hengen armolahjat ovat tarkoitettu ja annettu seurakunnan rakentumista varten lukuun ottamatta kielillä puhumista, joka on tarkoitettu yksittäisen ihmisen uskossa kasvamista varten. Armolahjoja on paljon erilaisia (mm. I Kor. 12) eikä niitä kaikkia ole edes lueteltu Raamatussa. Kaikkein tärkein niiden osalta on muistaa, että Jeesus Kristus tulee keskipisteeksi ja “kirkastetuksi” niiden kautta.

Raamattu opettaa ja kasvattaa meitä tasapainoiseen elämään. Synti on tuonut mukanaan monien elämään epätasapainon, ja monilla elämän osa-alueilla ihmisillä on erilaisia vammoja ja jopa sairauksia. Jumalan tahto on kuitenkin eheyttää meitä kaikilla elämän osa-alueilla ja kasvattaa meitä tasa-painoiseen elämään. Raamattu kertoo, kuinka Jeesus itse kasvoi ja kehittyi kaikilla neljällä elämän osa-alueella (Luuk. 2:52). 

Kun Jeesus kuolemansa jälkeen ilmestyi opetuslapsille ja he näkivät, kuinka Jeesus kohosi pilviin, enkeli ilmoitti heille, että samalla tavalla kuin Jeesus nousi taivaaseen on Hän tuleva takaisin. Raamattu kertoo useassa eri kohdassa Jeesuksen takaisin tulemisesta, jota hetkeä ei tiedä kukaan muu kuin Jumala. Näyttää siltä, että kaikki Jeesuksen tuloa edeltävät tapahtumat ovat ainakin jossakin määrin tapahtuneet, eli Jeesus voi tulla takaisin minä hetkenä hyvänsä. Tämä ei suinkaan ole ollenkaan pelottava asia, sillä kaikki Jeesuksen omat pääsevät Hänen mukaansa taivaaseen viettämään ikuista elämää, jolloin ei tunneta mitään ikävää, siellä ei ole sairautta, ei vihaa, ei katkeruutta, ei epäonnistumisia, ei paremmuutta tai huonommuutta, vaan kaikki on sanalla sanoen - taivaallista. Tällöin saamme nähdä kaikki uskossa kuolleet rakkaamme, jotka ovat jo tällä hetkellä Jeesuksen seurassa.

Jeesus opetti opetuslapsilleen tulemisensa hetkestä sitä, että ei ole tärkeää milloin Hän tulee, koska kuoleman kautta se saattaa tapahtua yksilön kohdalla milloin tahansa. Jeesus sen sijaan opetti, että tärkeintä on olla valmis joka hetki Jeesuksen takaisin tulemiseen, tällöin on varmaa, että se hetki ei pääse yllättämään. Ja Royal Ranger on aina VALMIS!!