Royal Rangers on kouluikäisten lasten ja nuorten kristillinen kerho. Lyhennämme nimen usein "Rangereiksi" tai "RR"-työksi.  Kerho kokoontuu tukikohdassa, joka tarkoittaa jollakin tietyllä alueella toimivaa kerhoa - tukikohta toimii jonkin seurakunnan yhteydessä. Royal Rangers Finland on Suomen kaikki tukikohdat yhteen kokoava organisaatio, joka toimii puolestaan Iso Kirjan yhteydessä. Maailmalla Rangereita on tätä nykyä yli 65 maassa ja liike alkoi USA:n Missourissa vuonna 1962.

Suomessa Royal Rangers alkoi varsinaisesti 1997, vaikka toimintaa olikin jo aiemminkin, sekä tyttöjen että poikien kerhona. Tukikohdat toimivat useimmiten helluntaiseurakuntien yhteydessä. Tukikohdat voivat päättää varsin vapaasti kuinka usein kokoonnutaan ja mitä kaikkea kivaa kerhoilloissa tehdään. Monet retkeilevät, melovat, ajavat mönkkäreillä, pelaavat pelejä, nauttivat hyvästä ruuasta. Royal Rangers -työn tavoitteena on kartuttaa lapsen ja nuoren taitoja monella osa-alueella ja auttaa heitä löytämään vahvuutensa yhdessäolon ja yhdessä tekemisen kautta.

Royal Rangers Finland auttaa tarjoamalla opetusmateriaaleja, koulutuksia, tarvikkeita ja järjestää myös yhteiset suurleirit Suomessa. Kohokohtia ovat Pohjoismaiden ja Euroopan laajuiset leirit, joihin pääsee osallistumaan isommat RRF:n järjestämien matkojen kautta. 

Royal Rangers tunnustaa vain kristinuskon arvopohjakseen, ja tässä suhteessa liike eroaa esimerkiksi partioliikkeestä, joka toimivat myös muiden uskontojen yhteydessä. Kasvatukselliset tavoitteet lähimmäisen auttamisesta, luonnon suojelemisesta ja vastuun ottamisesta huomisesta ovat pääpiirteittäin samanlaisia kuin useimmissa muissa nuorisoliikkeissä. Jumala, jota Rangerit tunnustavat, on Raamatun ilmoittama Jeesus Kristus. Työmme lasten ja nuorten parissa pyrkii tukemaan lapsen hengellistä, henkistä, fyysistä ja sosiaalista kasvua niin, että lapsi voi terveellä tavalla kohdata oman elämänsä haasteet. 

Lue lisää Rangereista Wikipediasta.

Yhteystiedot